Vilket av följande är det bästa exemplet på rapport talk

  1. Information om videons räckvidd på YouTube - YouTube

I exemplet nedan tittar vi på hur antalet exponeringar varierar med tiden och vad det kan bero på. Tillfälliga ökningar av exponeringar kan förekomma strax efter uppladdning . Det kan bero på att dina prenumeranter och återkommande tittare är den primära målgruppen för den nya uppladdningen som lanserar den på plattformen.